GRADERINGER & KRAV

Nye graderingsregler og belter fra høsten 2015. Ny webside fra Makotokai hvor pensum og videoer for alle grader vil bli tilgjengelig. (medlemmer må tegne individuelt medlemsskap på utdanningsportalen – kommer før jul 2019).
Her er oversikten over beltegraderingene og tidsrom mellom hver gradering. For barn tom tolv år, er det mellomgraderinger mellom hvert belte (orange stripe, grønn stripe osv.)

Graderinger/

beltefarger

Kata

Kihon kata

Kumite

-

Fysiske krav

10 push-ups

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok

Graderinger/

Gul stripe

Kata

Shoho 1

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

20 knebøy

Tid mellom hver gradering

oppmøte/trening

Graderinger/

1

Kata

(Shoho Shodan)

Kumite

2 x 2 min.

Fysiske krav

20 sit-ups

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok

Graderinger/

Gult

Kata

Shoho 2

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

(alt.30 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

oppmøte/trening

Graderinger/

2

Kata

(Shoho Nidan)

Kumite

3 x 2 min.

Fysiske krav

20 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok

Graderinger/

Orange

Kata

Shoho 3

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

10 push-ups

Tid mellom hver gradering

oppmøte/trening

Graderinger/

3

Kata

(Shoho Sandan)

Kumite

4 x 2 min.

Fysiske krav

20 knebøy

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok

Graderinger/

Grønt

Kata

Shoho 4

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

20 sit-ups

Tid mellom hver gradering

oppmøte/trening

Graderinger/

4

Kata

(Shoho Yondan)

Kumite

5 x 2 min.

Fysiske krav

(alt.30 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok

Graderinger/

Blått

Kata

Shoho 5

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

20 ryggløft

Tid mellom hver gradering

oppmøte/trening

Graderinger/

5

Kata

(Shoho Godan)

Kumite

6 x 2 min.

Fysiske krav

15 push-ups

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening

Graderinger/

Brunt

Kata

Shoho 6

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

30 knebøy

Tid mellom hver gradering

siden siste gradering

Graderinger/

1 stripe

Kata

(Shoho Rokudan)

Kumite

7 x 2 min.

Fysiske krav

30 sit-ups

Tid mellom hver gradering

Ingen automatikk i påmelding

Graderinger/

6

Kata

Shoho 7

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

(alt.45 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

Avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/

Brunt

Kata

(Shoho Schicidan)

Kumite

8 x 2 min.

Fysiske krav

30 ryggløft

Tid mellom hver gradering

før påmelding til gradering

Graderinger/

2 striper

Kata

Shoho 8

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

20 push-ups

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening

Graderinger/

7

Kata

(Shoho Hachidan)

Kumite

10 x 2 min.

Fysiske krav

35 knebøy

Tid mellom hver gradering

siden siste gradering

Graderinger/

Brunt

Kata

Genten Shodan

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

35 sit-ups

Tid mellom hver gradering

Ingen automatikk i påmelding

Graderinger/

3 striper

Kata

Genten Nidan

Kumite

20 x 2 min.

Fysiske krav

(alt.60 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

Avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/

8

Kata

Ichimon

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

før påmelding til gradering

Graderinger/

1.dan sort

Kata

Kongen

Kumite

30 x 2 min.

Fysiske krav

30 push-ups

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening

Graderinger/

9

Kata

Kongen

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

35 knebøy

Tid mellom hver gradering

siden siste gradering

Graderinger/

2.dan sort

Kata

Daippo

Kumite

40 x 2 min.

Fysiske krav

40 sit-ups

Tid mellom hver gradering

Ingen automatikk i påmelding

Graderinger/

10

Kata

Kongen

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

(alt.75 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

Avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/

3.dan sort

Kata

Daippo

Kumite

50 x 2 min.

Fysiske krav

40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

før påmelding til gradering

Graderinger/

11

Kata

Valgfri

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

40 push-ups

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening

Graderinger/

4.dan sort

Kata

Kumite

(Bestemmes av

Fysiske krav

40 knebøy

Tid mellom hver gradering

siden siste gradering

Graderinger/

12

Kata

Kumite

eksaminator)

Fysiske krav

40 sit-ups

Tid mellom hver gradering

Må i tillegg ha deltatt på 2 av 3

Graderinger/

5.dan sort

Kata

Kumite

Sonkey kumite

Fysiske krav

(alt.75 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

samlinger m/Paolo Bolaffio/

Graderinger/

13

Kata

Kumite

(Bestemmes av

Fysiske krav

40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Fulvio Pascut siste året

Graderinger/

6.dan sort

Kata

Kumite

eksaminator)

Fysiske krav

50 push-ups

Tid mellom hver gradering

før gradering

Graderinger/

14

Kata

Kumite

Fysiske krav

40 knebøy

Tid mellom hver gradering

Min. 2 år kontinuerlig trening -

Graderinger/

7.dan sort

Kata

Kumite

Fysiske krav

50 sit-ups

Tid mellom hver gradering

avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/

15

Kata

Kumite

Fysiske krav

(alt.90 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

Min. 3 år kontinuerlig trening

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

etter siste gradering-

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

50 push-ups

Tid mellom hver gradering

avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

50 knebøy

Tid mellom hver gradering

Min. 4 år kontinuerlig trening

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

50 sit-ups

Tid mellom hver gradering

etter siste gradering-

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

(alt.90 sek.planke)

Tid mellom hver gradering

avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

50 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 5 år kontinuerlig trening

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

Samme

Tid mellom hver gradering

etter siste gradering

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

krav som til siste

Tid mellom hver gradering

Min. 6 år kontinuerlig trening

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

brune beltet

Tid mellom hver gradering

etter siste gradering-

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Sensei Bolaffio bestemmer når

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

kandidat er aktuell

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 7år kontinuerlig trening

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

etter siste gradering-

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Sensei Bolaffio bestemmer når

Graderinger/

Kata

Kumite

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

kandidat er aktuell

Graderingskrav

Her kan du laste ned en .pdf-fil med graderingskrav fra første belte til 4.dan

Kontakt
close slider

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om Makotokai som stilart eller organisasjon, kan du ta kontakt med leder for Makotokai Norway


Pål Erik Hansen
palerik(at)gmail.com
Mobil: 93241006

Shares
Share This