GRADERINGER & KRAV

Nye graderingsregler og belter fra høsten 2015. Ny webside fra Makotokai hvor pensum og videoer for alle grader vil bli tilgjengelig. (medlemmer må tegne individuelt medlemsskap på utdanningsportalen – kommer før jul 2019).
Her er oversikten over beltegraderingene og tidsrom mellom hver gradering. For barn tom tolv år, er det mellomgraderinger mellom hvert belte (orange stripe, grønn stripe osv.)

Grader/ beltefarger Kata Kumite Fysiske krav Tid mellom hver gradering
Gul stripe Taikyoku/ Kihon kata 10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt. 30 sek planke)
20 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Gult Shoho 1 (Shodan) Sonkey kumite
2 x 2 min.
10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt. 30 sek planke)
20 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Orange Shoho 2 (Nidan) Sonkey kumite
3 x 2 min.
15 push-ups
30 knebøy
30 sit-ups
(alt. 45 sek planke)
30 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Grønt Shoho 3 (Sandan) Sonkey kumite
4 x 2 min.
20 push-ups
35 knebøy
35 sit-ups
(alt. 60 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Blått Shoho 4 (Yondan) Sonkey kumite
5 x 2 min.
30 push-ups
35 knebøy
40 sit-ups
(alt. 75 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Brunt m/1 stripe Shoho 5 (Godan) Sonkey kumite
6 x 2 min.
40 push-ups
40 knebøy
40 sit-ups
(alt. 75 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 6 mnd kontinuerlig trening mellom hver gradering
Mandag er hovedtreningen for alle med blått belte og høyre grad
Ingen automatikk i påmelding – avklares m/hovedinstruktør før påmelding
Barn under 12 år har mellomgraderinger mellom hvert brunbelte
Brunt m/2 striper Shoho 6 (Rokudan) Sonkey kumite
7 x 2 min.
50 push-ups
40 knebøy
50 sit-ups
(alt. 90 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 6 mnd mellom hver gradering
Mandag er hovedtreningen for alle med blått belte og høyre grad
Ingen automatikk i påmelding – avklares m/hovedinstruktør før påmelding
Brunt m/3 striper Shoho 7 (Shicidan) Sonkey kumite
8 x 2 min.
50 push-ups
50 knebøy
50 sit-ups
(alt. 90 sek planke)
50 rygg/korsrygg
Min. 6 mnd mellom hver gradering
Mandag er hovedtreningen for alle med blått belte og høyre grad
Ingen automatikk i påmelding – avklares m/hovedinstruktør før påmelding
1.dan sort Shoho 1-8 (Hachidan) Sonkey kumite
10 x 2 min.
Samme krav som til siste brune belte Min. 6 mnd – avklares med hovedinstruktør. Må i tillegg ha deltatt på 2 av 3 samlinger med Paolo Bolaffio/ Fulvio Pascut siste året før gradering
2.dan sort Genten/ Tsu ku Sonkey kumite
20 x 2 min.
Min. 2 år kontinuerlig trening  – avklares med hovedinstruktør
3.dan sort Ichimon Sonkey kumite
30 x 2 min.
Min. 3 år kontinuerlig trening – avklares med hovedinstruktør
4.dan sort Kongen Sonkey kumite
40 x 2 min.
Min. 4 år kontinuerlig trening – avklares med hovedinstruktør
5.dan sort Kongen/ Daippo Sonkey kumite
50 x 2 min.
Min. 5 år kontinuerlig trening – avklares med hovedinstruktør
6.dan sort Kongen/ Daippo Sonkey kumite
(bestemmes av eksaminator)
Min. 6 år – Sensei Paolo Bolaffio bestemmer når kandidat er aktuell
7.dan sort Valgfri Sonkey kumite
(bestemmes av eksaminator)
Min. 6 år – Sensei Paolo Bolaffio bestemmer når kandidat er aktuell

Graderingskrav

Her kan du laste ned en .pdf-fil med graderingskrav fra første belte til 4.dan

Shares
Share This