GRADERINGER & KRAV

Nye graderingsregler og belter fra høsten 2015. Ny webside fra Makotokai hvor pensum og videoer for alle grader vil bli tilgjengelig. (medlemmer må tegne individuelt medlemsskap på utdanningsportalen).
Her er oversikten over beltegraderingene og tidsrom mellom hver gradering. For barn tom tolv år, er det mellomgraderinger mellom hvert belte (orange stripe, grønn stripe osv.) Tid mellom hver gradering for barn er 6 mnd.

Graderinger/
beltefarger

Gul stripe

Kata

Kihon kata

Kumite

-

Fysiske krav

10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt.30 sek.planke)
20 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Gult

Kata

Shoho 1
(Shoho Shodan)

Kumite

Sonkey kumite
2 x 2 min.

Fysiske krav

10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt.30 sek.planke)
20 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Orange

Kata

Shoho 2
(Shoho Nidan)

Kumite

Sonkey kumite
3 x 2 min.

Fysiske krav

15 push-ups
30 knebøy
30 sit-ups
(alt.45 sek.planke)
30 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Grønt

Kata

Shoho 3
(Shoho Sandan)

Kumite

Sonkey kumite
4 x 2 min.

Fysiske krav

20 push-ups
35 knebøy
35 sit-ups
(alt.60 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Blått

Kata

Shoho 4
(Shoho Yondan)

Kumite

Sonkey kumite
5 x 2 min.

Fysiske krav

30 push-ups
35 knebøy
40 sit-ups
(alt.75 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Brunt
1 stripe

Kata

Shoho 5
(Shoho Godan)

Kumite

Sonkey kumite
6 x 2 min.

Fysiske krav

40 push-ups
40 knebøy
40 sit-ups
(alt.75 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering

Graderinger/
beltefarger

Brunt
2 striper

Kata

Shoho 6
(Shoho Rokudan)

Kumite

Sonkey kumite
7 x 2 min.

Fysiske krav

50 push-ups
40 knebøy
50 sit-ups
(alt.90 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering

Graderinger/
beltefarger

Brunt
3 striper

Kata

Shoho 7
(Shoho Schicidan)

Kumite

Sonkey kumite
8 x 2 min.

Fysiske krav

50 push-ups
50 knebøy
50 sit-ups
(alt.90 sek.planke)
50 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering

Graderinger/
beltefarger

1.dan sort

Kata

Shoho 8
(Shoho Hachidan)

Kumite

Sonkey kumite
10 x 2 min.

Fysiske krav

Samme
krav som til siste
brune beltet

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Må i tillegg ha deltatt på 2 av 3
samlinger m/Paolo Bolaffio/
Fulvio Pascut siste året
før gradering

Graderinger/
beltefarger

2.dan sort

Kata

Genten Nidan

Kumite

Sonkey kumite
20 x 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 2 år kontinuerlig trening
avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/
beltefarger

3.dan sort

Kata

Ichimon

Kumite

Sonkey kumite
30 x 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 3 år kontinuerlig trening
etter siste gradering
avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/
beltefarger

4.dan sort

Kata

Daisanpo

Kumite

Sonkey kumite
40 x 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 4 år kontinuerlig trening
etter siste gradering
avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/
beltefarger

5.dan sort

Kata

Kongen

Kumite

Sonkey kumite
50 x 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 5 år kontinuerlig trening
etter siste gradering

Graderinger/
beltefarger

6.dan sort

Kata

Kongen

Kumite

Sonkey kumite
(Bestemmes av
eksaminator)

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 6 år kontinuerlig trening
etter siste gradering-

Graderinger/
beltefarger

7.dan sort

Kata

Daippo
Kongen
Valgfri

Kumite

Sonkey kumite
(Bestemmes av
eksaminator)

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Sensei Bolaffio bestemmer når
kandidat er aktuell
Min. 7år kontinuerlig trening

Graderingskrav

Her kan du laste ned en .pdf-fil med graderingskrav fra første belte til 4.dan

Kontakt
close slider

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om Makotokai som stilart eller organisasjon, kan du ta kontakt med leder for Makotokai Norway


Pål Erik Hansen
palerik(at)gmail.com
Mobil: 93241006

Shares
Share This